Mesures anti covid Comment nous contacter ?

           Les permanences sociales et juridiques sont suspendues
temporairement. Nous continuons à vous aider par
téléphone et par mail. Des rendez-vous pour une situation d’urgence
sont possibles mais uniquement après un contact téléphonique.

      De sociale en juridische permanenties zijn tijdelijk opgeschort.
We blijven u helpen per telefoon en per mail.
Afspraken in geval van een dringende situatie zijn mogelijk
maar enkel na een telefonisch contact.

Adresse mail : sireas@sireas.be

Calendrier des permanences téléphoniques / Kalender voor de telefonische permanenties

après un contact téléphonique (de 9h-13h et de 14h à 17h).
na een telefonisch contact (van 9u tot 13u en van 14u tot 17u)
lundi 01/03/; mardi 02/03; mercredi 03/03:                    GSM 0489 56 21 52
Jeudi 04/03 et vendredi 05/03:                                               GSM 0489 56 25 86
Maandag 01/03; dinsdag 02/03; woensadag  03/03:            GSM 0489 56 21 52
Donderdag 04/03 en vrijdag 05/03 :                                        GSM 0489 56 25 86

Service administratif/administratieve dienst :  02.645.79.33

 

LIKE and SHARE: